© Gerhart Drijvers
Gerhart Drijvers D i r i g e n t  /  D o c e n t  /  H o o r n i s t  / A r r a n g e u r
Referenties.
Componist Paul Patterson, na het bijwonen van de voorstelling 'Little Red Riding Hood': "I very much enjoyed the performances of Little Red Riding Hood. I was very impressed with Gerharts conducting; it is not the easiest of pieces, and he did a great job with the pacing and frequent tempo changes! Congratulations! The whole show was very exciting, the band played well, and the actors were excellent!" Koordirigent Leo Rijkaart, docent Randstedelijk Zanginstituut Gouda en Bourdon, repetitor Mattheus Passion 2015 en 2017 “Ik heb Gerhart Drijvers leren kennen als een uitstekende dirigent, die een heldere slagtechniek weet te koppelen aan een doorleefde muzikale opvatting met veel oog voor detail. Van origine ken ik hem vooral als orkestdirigent, maar de laatste jaren heeft hij zich projectmatig steeds meer ook als koordirigent ontwikkeld. Hij heeft het vermogen om met een uitnodigende houding zangers te enthousiasmeren en met gevoel voor vocaliteit tot zeer goede prestaties te brengen. In mijn rol als repetitor heb ik hem bovendien als een bijzonder prettige collega ervaren.” Componist John Rutter over de CD Much Ado About Music met de arrangementen van Gerhart: “I have played the album and really enjoyed it! The brass transcriptions work really well, and the playing has some lovely refinement.”
Jan Stulen, dirigent: "Het is een niet geringe prestatie om, met een voor het orkest onbekend repertoire en in een minimum aan repetitietijd, een concert neer te zetten dat niet alleen technisch respectabel verliep, maar waar ook echt gemusiceerd werd. Gerhart wist zijn zeer muzikale interpretatie van zeer uiteenlopend repertoire overtuigend op het orkest over te brengen. Dat hem dat in zo’n korte tijd is gelukt bewijst dat hij, naast zijn muzikale vermogens, over een zeer pragmatische instelling beschikt. Ik wens hem voor zijn verdere loopbaan alle goeds." Ad Murck, zakelijk leider Holland Symfonie Orkest: "Gerhart Drijvers is een bevlogen musicus die in staat is om op prettige wijze zijn muzikale ideeën op een orkest en solisten over te brengen met veel respect voor de artistieke integriteit van de individuele spelers. Tijdens de concerten straalt hij de rust en autoriteit uit die het musiceren onder zijn leiding plezierig maakt en die ook het publiek duidelijk blijkt te waarderen." Arjan Tien, dirigent: "I would like very much to recommend him to you as a conductor!"