© Gerhart Drijvers
Gerhart Drijvers D i r i g e n t  /  D o c e n t  /  H o o r n i s t  / A r r a n g e u r
Referenties.
Componist   Paul   Patterson,   na   het   bijwonen   van   de   voorstelling   'Little Red Riding Hood': "I   very   much   enjoyed   the   performances   of   Little   Red   Riding   Hood.   I   was very   impressed   with   Gerharts   conducting;   it   is   not   the   easiest   of   pieces, and   he   did   a   great   job   with   the   pacing   and   frequent   tempo   changes! Congratulations!   The   whole   show   was   very   exciting,   the   band   played well, and the actors were excellent!" Koordirigent   Leo   Rijkaart,   docent   Randstedelijk   Zanginstituut   Gouda en Bourdon, repetitor Mattheus Passion 2015 en 2017 “Ik   heb   Gerhart   Drijvers   leren   kennen   als   een   uitstekende   dirigent,   die een    heldere    slagtechniek    weet    te    koppelen    aan    een    doorleefde muzikale   opvatting   met   veel   oog   voor   detail.   Van   origine   ken   ik   hem vooral     als     orkestdirigent,     maar     de     laatste     jaren     heeft     hij     zich projectmatig   steeds   meer   ook   als   koordirigent   ontwikkeld.   Hij   heeft   het vermogen      om      met      een      uitnodigende      houding      zangers      te enthousiasmeren     en     met     gevoel     voor     vocaliteit     tot     zeer     goede prestaties   te   brengen.   In   mijn   rol   als   repetitor   heb   ik   hem   bovendien als een bijzonder prettige collega ervaren.” Componist   John   Rutter   over   de   CD   Much   Ado   About   Music   met   de arrangementen van Gerhart: “I   have   played   the   album   and   really   enjoyed   it!   The   brass   transcriptions work really well, and the playing has some lovely refinement.”
Jan Stulen, dirigent: "Het   is   een   niet   geringe   prestatie   om,   met   een   voor   het orkest    onbekend    repertoire    en    in    een    minimum    aan repetitietijd,    een    concert    neer    te    zetten    dat    niet    alleen technisch     respectabel     verliep,     maar     waar     ook     echt gemusiceerd     werd.     Gerhart     wist     zijn     zeer     muzikale interpretatie   van   zeer   uiteenlopend   repertoire   overtuigend op   het   orkest   over   te   brengen.   Dat   hem   dat   in   zo’n   korte tijd   is   gelukt   bewijst   dat   hij,   naast   zijn   muzikale   vermogens, over    een    zeer    pragmatische    instelling    beschikt.    Ik    wens hem voor zijn verdere loopbaan alle goeds." Ad Murck, zakelijk leider Holland Symfonie Orkest: "Gerhart   Drijvers   is   een   bevlogen   musicus   die   in   staat   is om   op   prettige   wijze   zijn   muzikale   ideeën   op   een   orkest   en solisten   over   te   brengen   met   veel   respect   voor   de   artistieke integriteit   van   de   individuele   spelers.   Tijdens   de   concerten straalt   hij   de   rust   en   autoriteit   uit   die   het   musiceren   onder zijn   leiding   plezierig   maakt   en   die   ook   het   publiek   duidelijk blijkt te waarderen."   Arjan Tien, dirigent: "I   would   like   very   much   to   recommend   him   to   you   as   a conductor!"